راهنمای طراحی

با مشاهده توضیحات در صفحه راهنمای طراحی در زمینه های طراحی پوستر، پاکت، بروشور، تابلو، تراکت، کارت دعوت و پستال، کارت ویزیت و ... طرح های خود را آماده کنید.

عکس بروشور

بروشور

عکس کاتالوگ

کاتالوگ

عکس سربرگ

سربرگ

عکس یادداشت

یادداشت

عکس پاکت

پاکت

عکس پاکت ملخی

پاکت ملخی

عکس فولدر

فولدر

عکس ساک دستی

ساک دستی

عکس تقویم رومیزی

تقویم رومیزی

عکس تقویم دیواری

تقویم دیواری

بروشور

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس بروشور 4 لت پالتویی بروشور 4 لت پالتویی A3 راهنما | قالب
عکس بروشور دو لت A4 بروشور دو لت A4 420 در 297 میلیمتر راهنما | قالب
عکس بروشور دو لت A5 بروشور دو لت A5 297 در 210 میلیمتر راهنما | قالب
عکس بروشور سه لت A4 بروشور سه لت A4 530 در 297 میلیمتر راهنما | قالب
عکس بروشور سه لت پالتویی A4 بروشور سه لت پالتویی A4 297 در 210 میلیمتر راهنما | قالب
عکس بروشور سه لت خشتی بروشور سه لت خشتی 570 در 190 میلیمتر راهنما | قالب
عکس بروشور 4 لت A5 بروشور 4 لت A5 594 در 210 میلیمتر راهنما | قالب

کاتالوگ

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس کاتالوگ کاتالوگ A4 راهنما | قالب
عکس کاتالوگ کاتالوگ A5 راهنما | قالب

سربرگ

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس سربرگ سربرگ A4 راهنما | قالب
عکس سربرگ سربرگ A5 راهنما | قالب

یادداشت

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس یادداشت یادداشت A6 راهنما | قالب

پاکت

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس پاکت درب روی طول پاکت درب روی طول A4 راهنما | قالب
عکس پاکت درب روی عرض پاکت درب روی عرض A4 راهنما | قالب
عکس پاکت درب روی طول پاکت درب روی طول A5 راهنما | قالب
عکس پاکت درب روی عرض پاکت درب روی عرض A5 راهنما | قالب

پاکت ملخی

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس پاکت ملخی پاکت ملخی 285 * 240 میلیمتر راهنما | قالب

فولدر

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس فولدر فولدر 514 در 281 میلیمتر راهنما | قالب

ساک دستی

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس ساک دستی کوچک ساک دستی کوچک (عرض110 - ارتفاع 160 - عطف 50) میلیمتر راهنما | قالب
عکس ساک دستی متوسط ساک دستی متوسط (عرض230 - ارتفاع 230 - عطف 95) میلیمتر راهنما | قالب
عکس ساک دستی متوسط ساک دستی متوسط (عرض230 - ارتفاع350 - عطف100) میلیمتر راهنما | قالب

تقویم رومیزی

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس تقویم رومیزی مستطیل تقویم رومیزی مستطیل 220 * 100 میلیمتر راهنما | قالب
عکس تقویم رومیزی مربع تقویم رومیزی مربع 145 * 145 میلیمتر راهنما | قالب

تقویم دیواری

بستن پنجره
تصویر نوع ابعاد دانلود
عکس تقویم دیواری تقویم دیواری 230 * 230 میلیمتر راهنما | قالب

عضویت در خبرنامه نامی چاپ

با عضویت در خبرنامه، از آخرین محصولات و اخبار نامی چاپ با خبر شوید...